დაგვიკავშირდით: 247-27-27|contact@f1.com.ge

აიტი აუთსორსინგი

//აიტი აუთსორსინგი
აიტი აუთსორსინგი2018-04-14T00:04:50+00:00

თუ გსურთ:

  • თქვენი ოფისის აიტი ინფრასტრუქტურა იყოს მუდმივად გამართული და პასუხობდეს თქვენი ორგანიზაციის წინაშე მდგარ ამოცანებს,
  • მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი ის შეფერხებები, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეგიშალოთ მუშაობაში,
  • სწრაფად და საიმედოდ აღმოფხვრათ წამოჭრილი პრობლემები,
  • ეფექტურად გადაწყვიტოთ ახალი ამოცანები და უპასუხოთ მომავალ გამოწვევებს,
  • და ეს ყველაფერი მიანდოთ კომპანიას, რომელსაც უკვე 10 წელია ენდობა 800-ზე მეტი ორგანიზაცია და არის შესრულებული სამუშაოს ხარისხის გარანტი

მაშინ, ჩვენ გთავაზობთ მობილური აიტი დეპარტამენტის შექმნას თქვენი ორგანიზაციისთვის, რომელიც სრულად აიღებს პასუხისმგებლობას თქვენი აიტი ინფრასტრუქტურის მართვაზე.

თქვენი მობილური აიტი დეპარტამენტი

აიტი აუთსორსინგის საშუალებით თქვენ იღებთ სერვისების სრულ სპექტრს და თქვენს განკარგულებაშია არა მხოლოდ ერთი კადრი, შეზღუდული ცოდნითა და შესაძლებლობებით, არამედ მთელი კომპანიის რესურსი, რომელიც აერთიანებს გამოცდილი სპეციალისტების გუნდს, დივერსიფიცირებული კომპეტენციებით და გამოცდილების სრულ ბაზას, რომელიც 10,000-ზე მეტი შემთხვევის გადაწყვეტას მოიცავს.

გამოყოფილი აიტი მენეჯერი

გამოყოფილი
აიტი მენეჯერი

დისტანციური მხარდაჭერის ჯგუფი

დისტანციური მხარდაჭერის ჯგუფი

სატელეფონო ქოლ-ცენტრი

სატელეფონო
ქოლ-ცენტრი

საავარიო მხარდაჭერის ჯგუფი

საავარიო მხარდაჭერის ჯგუფი

სისტემური ადმინისტრატორი

სისტემური ადმინისტრატორი

ქსელის ადმინისტრატორი

ქსელის ადმინისტრატორი

აიპი ტელეფონიის ინჟინერი

აიპი ტელეფონიის ინჟინერი

სამეთვალყურეო კამერების ინჟინერი

სამეთვალყურეო კამერების ინჟინერი

რას ნიშნავს აიტი აუთსორსინგი, რა უპირატესობები აქვს და რატომ იყენებს მას უფრო და უფრო მეტი ორგანიზაცია მსოფლიოს მასშტაბით, შეგიძლიათ გაიგოთ ჩვენი სტატიიდან: 5 მიზეზი თუ რატომ ჯობია აიტი სერვისების კომპანიის დაქირავება საკუთარი აიტი თანამშრომლის აყვანას.

ჩვენ გვსურს საქართველოში ყველასთვის ხელმისაწვდომი გავხადოთ მაღალი დონის აიტი სერვისები, რათა მცირე და საშუალო ზომის ორგანიზაციებმა ნაკლები დანახარჯებით შეძლონ საკუთარი აიტი ინფრასტრუქტურის ისეთივე მაღალ დონეზე მართვა, როგორც ამას დიდი ზომის ორგანიზაციები ახერხებენ.

ოთარ შარაშენიძე (ტექნიკური დირექტორი)

თქვენი ორგანიზაციის აიტი ინფრასტრუქტურა

ერთი ხელშეკრულების ქვეშ, აიტი აუთსორსინგი მოიცავს თქვენი ორგანიზაციის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სრულ მართვას: კომპიუტერული პარკი, სერვერული ინფრასტრუქტურა და ღრუბლოვანი გადაწყვეტილებები, ბეჭდვითი მოწყობილობები, ელექტრონული ფოსტა და ყველა ის მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომელიც მნიშვნელოვანია თანამედროვე ბიზნესისთვის.

პერსონალური კომპიუტერები
პერსონალური
კომპიუტერები
სერვერული ინფრატრუქტურა
სერვერული
ინფრატრუქტურა
პერიფერიული მოწყობილობები
პერიფერიული
მოწყობილობები
კორპორაციული ელ-ფოსტა
კორპორაციული
ელ-ფოსტა
ღრუბლოვანი გადაწყვეტილებები
ღრუბლოვანი
გადაწყვეტილებები
ინტერნეტი და შიდა ქსელი
ინტერნეტი
და შიდა ქსელი
კომპლექსური უსაფრთხოება
კომპლექსური
უსაფრთხოება
ინფორმაციის რეზერვირება
ინფორმაციის
რეზერვირება
სატელეფონო სისტემები
სატელეფონო
სისტემები
სამეთვალყურეო კამერები
სამეთვალყურეო
კამერები

გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა ორგანიზაციას აქვს უნიკალური და ინდივიდუალური საჭიროებები, ჩვენ ვცდილობთ აიტი აუთსორსინგის ფორმატი და ინტენსივობა მოვარგოთ თითოეულ მათგანს ინდივიდუალურად, შევთავაზოთ ზუსტად ის რაც მნიშვნელოვანია მათთვის.

სააბონენტო მომსახურების ფორმატი

თქვენი ორგანიზაციისთვის ჩვენ გამოვყოფთ მომაგრებულ აიტი მენეჯერს, რომელიც ხელმისაწვდომია 24/7-ზე და წარმოადგენს ძირითად საკონტაქტო და პასუხისმგებელ პირს, როგორც ტექნიკური, ასევე საორგანიზაციო კუთხით.

მომაგრებული აიტი მენეჯერის დაგეგმილი ვიზიტები თქვენს ოფისში, კვირაში ერთხელ ან თვეში ერთხელ, რა დროსაც იგი ატარებს აიტი ინფრასტრუქტურის მონიტორინგს და ასრულებს დღის წესრიგში მდგარ სხვადახვა ტექნიკურ ამოცანებს.

როცა ტექნიკური დახმარება გჭირდებათ, ჩვენი დისტანციური მხარდაჭერის ჯგუფი სამუშაო საათებში მუდმივად ხაზზეა და სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს წამოჭრილი პრობლემების 90%-ის მოგვარებას დისტანციურად.
ხოლო იმ ინციდენტებზე რეაგირება, რომელთა მოგვარებაც დისტანციურად არ ხერხდება, ადგილზე ვიზიტის საშუალებით მოხდება. ჩვენი საავარიო ჯგუფი შეტყობინების მიღებიდან მინიმალურ დროში თქვენს ოფისში იქნება.

მომსახურების ღირებულება

მომსახურების ღირებულება რამდენიმე ფაქტორის საფუძველზე გამოითვლება. მათ შორის მნიშვნელოვანია ორგანიზაციის აიტი ინფრასტრუქტურის მოცულობა, ტექნიკური მხარდაჭერის ინტენსივობა და ხასიათი, ოფისის თუ ფილიალების ადგილმდებარეობა და სხვა.

მოცემული სატარიფო გეგმებიდან თქვენ უნდა აირჩოთ თქვენთვის სასურველი და მის საფუძველზე მოახდინოთ შემდგომი გაანგარიშება. სატარიფო გეგმებში მოცემულია ფასი 1 კომპიუტერზე / თვეში და შეიცავს დღგ-ს.

კალკულატორი

მომხმარებელები ჩვენზე

მათი მომსახურება ინდივიდუალურად არის მორგებული ჩვენს ორგანიზაციაზე, რაც საშუალებას გვაძლევს ეფექტურად გადავჭრათ მიმდინარე და ფორსმჟორული ამოცანები.

ეს არის კომპანია რომელიც სულ ჩვენს გვერდით არის. ყველაზე მეტად ვაფასებ მათ 24 საათიან ხელმისაწვდომობას. F1 ძალიან საიმედო პარტნიორია!

გიორგი მაკარიძე, mogo.ge

მათთან თანამშრომლობით ჩვენ მივიღეთ გამართული აიტი ინფრასტრუქტურა ჩვენს სააფთიაქო ქსელში და მიმდინარე ამოცანების გადაწყვეტის ძალიან სწრაფი და ეფექტური შესაძლებლობები.

დავით ქობულია, ფარმ სახლი

ჩვენთვის მთავარი ღირებულება პრობლემებზე სწრაფი და კვალიფიციური რეაგირებაა, ჩვენი მხრიდან დამატებითი ძალისხმევის გარეშე საჭირო დროს ისინი ყოველთვის ჩვენს გვერდით არიან.

პაპუნა ტოლიაშვილი, სინერჯი ჯგუფი

მთელი იმ პერიოდის განმავლობაში, რაც ჩვენი კომპანია F1-თან თანამშრომლობს, ჩვენ ვიღებთ მომსახურების მაღალ ხარისხს. ამის ძირითადი განმპირობებელი მათი მაღალკვალიფიციური კადრებია.

დავით ლომიძე, Nexia TA

ბიუჯეტურ ფასად მივიღეთ მაღალკომპეტენტური სერვისი, რომელიც აბსოლიტურად პასუხობს ჩვენს მოთხოვნებს – ეს არის ის, რის გამოც ჩვენი თანამშრომლობა ნამდვილად წარმატებულია.

სალომე ჟორჟოლიანი, კარიერული წარმატების ჯგუფი
გადმოწერეთ TeamViewer