თუ თქვენს ორგანიზაციაში გაქვთ კომპიუტერულ ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული პრობლემები და გსურთ მათი მოგვარება სწრაფად და ეფექტურად, ჩვენ გთავაზობთ ადგილზე გამოძახებით მომსახურებას – ჩვენი ტექნიკოსები მოვლენ თქვენს ოფისში და გადაჭრიან ნებისმიერ პრობლემას. ანგარიშსწორებას ახორციელებთ სერვის პაკეტების შესაბამისად.

როგორ მუშაობს ერთჯერადი სერვისები?

1. გვიკავშირდებით ტელეფონზე და აფორმებთ გამოძახებას

ჩვენი ოპერატორი გატყობინებთ რამდენ ხანში შეძლებს ტექნიკოსი ადგილზე მოსვლას

2. ტექნიკოსი მოდის თქვენს ოფისში და აგვარებს პრობლემას

მომსახურების ღირებულების კალკულაცია ხორციელდება სერვის-პაკეტების შესაბამისად

3. ახორციელებთ ანგარიშსწორებას ნაღდი ან უნაღდო ფორმით

კანონმდებლობით გათვალისწინებული ფორმით იღებთ საგადასახადო ანგარიშფაქტურას

თითოეული შესრულებული სამუშაოს უკან დგას კომპანიის ავტორიტეტი, ამიტომ ჩვენ არ ვაკლებთ ცდას, რომ ყოველ ჯერზე თქვენ მიიღოთ მაღალი ხარისხის მომსახურება, კომპეტენციების ის სტანდარტი, რომელსაც კომპანია ინარჩუნებს წლების განმავლობაში, მიუხედავად იმისა კომპანიის რომელი ტექნიკოსი გემსახურებათ.

ადგილზე ვიზიტის ღირებულება

0
I – ცენტრალური თბილისი
0
II – არაცენტრალური თბილისი
0
III – გარე თბილისი

სისტემური სერვისები

B01ოპერაციული სისტემის და პროგრამების საბაზისო პაკეტის ინსტალაცია30 ლარი
B02დამატებითი პროგრამის ინსტალაცია5 ლარი
B03კომპიუტერის გაწმენდა ვირუსებისგან და ოპტიმიზაცია25 ლარი
B04პროგრამული გაუმართაობის აღმოფხვრა20 ლარი
B05პერიფერიული მოწყობილობის მიერთება (პრინტერი, სკანერი, სხვა)10 ლარი
B06ელექტრონული ფოსტის კლიენტის კონფიგურაცია5 ლარი
B07ინფორმაციის რეზერვირება გარე მატარებლებზე (30 წთ)5 ლარი
* ღირებულებას ემატება დღგ
iWოპერაციული სისტემის / პროგრამების ძირითადი პაკეტის ინსტალაცია *50 ლარი
iGდამატებითი პროგრამის ინსტალაცია **20 ლარი
iG’დამატებითი პროგრამების პაკეტის ინსტალაცია **60 ლარი
iEელექტრონული ფოსტის კლიენტის კონფიგურაცია15 ლარი
iBინფორმაციის რეზერვირება გარე მატარებლებზე ***30 ლარი
iPპერიფერიული მოწყობილობის მიერთება (პრინტერი, სკანერი, სხვა)40 ლარი
* მომსახურების ღირებულება არ შეიცავს პროგრამული ლიცენზიების ფასს და მომხმარებელი ვალდებულია გააჩნდეს ლიცენზია ან შეიძინოს იგი.
** დამატებით პროგრამებში იგულისხმება პროფესიული გრაფიკული პროგრამები (MS Office, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, ArchiCAD, AutoCAD და სხვა) და საჭიროებს წინასწარ შეთანხმებას.
*** მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია ინფორმაციის მოცულობაზე.
სერვის-პაკეტები მზადების პროცესშია
APP01Adobe5 ლარი
APP02Artlantis Studio5 ლარი
APP03ChemDraw5 ლარი
APP04CorelDraw5 ლარი
APP05Lumion5 ლარი
APP06Microsoft Office5 ლარი
APP07SketchUP5 ლარი
APP083Ds Max10 ლარი
APP093Ds Max + vRay15 ლარი
APP10AutoCAD10 ლარი
APP11AutoCAD Civil10 ლარი
APP12AutoCAD Revit10 ლარი
APP13ArchiCAD10 ლარი
* ღირებულებას ემატება დღგ

აპარატურული სერვისები

B10კომპიუტერის დიაგნოსტიკა და დაზიანებული ნაწილის შეცვლა *20 ლარი
B11ფიზიკური გაუმართაობით გამოწვეული ხარვეზის აღმოფხვრა *11 ლარი
B12კომპიუტერული ნაწილის ადგილზე მიწოდება5 ლარი
B13კომპიუტერის გაწმენდა მტვრისგან *10 ლარი
* ღირებულებას ემატება დღგ
შენიშვნა: აღნიშნული სერვისები მოქმედებს დესკტოპ კომპიუტერებზე. ნოუთბუქებზე ანალოგიური მომსახურებით სარგებლობა ხორციელდება სერვის ცენტრში.

ქსელური სერვისები

B20შიდა ქსელთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება20 ლარი
B21უკაბელო ინტერნეტის (Wi-Fi) მარშრუტიზატორის კონფიგურაცია25 ლარი
B22მცირე ქსელის კაბელირება ან/და RJ-45 ჯეკის დასმა (წერტილი)10 ლარი
* ღირებულებას ემატება დღგ