დაგვიკავშირდით: 247-27-27|contact@f1.com.ge

კომპიუტერული სერვისები ოფისში გამოძახებით

//კომპიუტერული სერვისები ოფისში გამოძახებით
კომპიუტერული სერვისები ოფისში გამოძახებით2018-01-02T19:39:58+00:00

თუ თქვენს ორგანიზაციაში გაქვთ კომპიუტერულ ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული პრობლემები და გსურთ მათი მოგვარება სწრაფად და ეფექტურად, ჩვენ გთავაზობთ ადგილზე გამოძახებით მომსახურებას – ჩვენი ტექნიკოსები მოვლენ თქვენს ოფისში და გადაჭრიან ნებისმიერ პრობლემას. ანგარიშსწორებას ახორციელებთ სერვის პაკეტების შესაბამისად.

როგორ მუშაობს ერთჯერადი სერვისები?

1. გვიკავშირდებით ტელეფონზე და აფორმებთ გამოძახებას

ჩვენი ოპერატორი გატყობინებთ რამდენ ხანში შეძლებს ტექნიკოსი ადგილზე მოსვლას

2. ტექნიკოსი მოდის თქვენს ოფისში და აგვარებს პრობლემას

მომსახურების ღირებულების კალკულაცია ხორციელდება სერვის-პაკეტების შესაბამისად

3. ახორციელებთ ანგარიშსწორებას ნაღდი ან უნაღდო ფორმით

კანონმდებლობით გათვალისწინებული ფორმით იღებთ საგადასახადო ანგარიშფაქტურას

თითოეული შესრულებული სამუშაოს უკან დგას კომპანიის ავტორიტეტი, ამიტომ ჩვენ არ ვაკლებთ ცდას, რომ ყოველ ჯერზე თქვენ მიიღოთ მაღალი ხარისხის მომსახურება, კომპეტენციების ის სტანდარტი, რომელსაც კომპანია ინარჩუნებს წლების განმავლობაში, მიუხედავად იმისა კომპანიის რომელი ტექნიკოსი გემსახურებათ.  • 20
  • ადგილზე ვიზიტის ღირებულება

    ემატება სერვის პაკეტს

სისტემური სერვისები

W ოპერაციული სისტემის და პროგრამების ძირითადი პაკეტის ინსტალაცია * 20 ლარი
G დამატებითი პროგრამების ინსტალაცია ** 5 ლარი
G’ ცალკეული პროგრამების ან/და თამაშების ინსტალაცია 10 ლარი
V კომპიუტერის გაწმენდა ვირუსებისგან და ოპტიმიზაცია 15 ლარი
T პროგრამული გაუმართაობის აღმოფხვრა 10 ლარი
E ელექტრონული ფოსტის კლიენტის კონფიგურაცია 5 ლარი
B ინფორმაციის რეზერვირება გარე მატარებლებზე *** 5 ლარი
P პერიფერიული მოწყობილობის მიერთება (პრინტერი, სკანერი, სხვა) 10 ლარი
* მომსახურების ღირებულება არ შეიცავს პროგრამული ლიცენზიების ფასს და მომხმარებელი ვალდებულია გააჩნდეს ლიცენზია ან შეიძინოს იგი.
** დამატებით პროგრამებში იგულისხმება პროფესიული გრაფიკული პროგრამები და საჭიროებს წინასწარ შეთანხმებას.
*** მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია ინფორმაციის მოცულობაზე.
iW ოპერაციული სისტემის / პროგრამების ძირითადი პაკეტის ინსტალაცია * 50 ლარი
iG დამატებითი პროგრამის ინსტალაცია ** 20 ლარი
iG’ დამატებითი პროგრამების პაკეტის ინსტალაცია ** 60 ლარი
iE ელექტრონული ფოსტის კლიენტის კონფიგურაცია 15 ლარი
iB ინფორმაციის რეზერვირება გარე მატარებლებზე *** 30 ლარი
iP პერიფერიული მოწყობილობის მიერთება (პრინტერი, სკანერი, სხვა) 40 ლარი
* მომსახურების ღირებულება არ შეიცავს პროგრამული ლიცენზიების ფასს და მომხმარებელი ვალდებულია გააჩნდეს ლიცენზია ან შეიძინოს იგი.
** დამატებით პროგრამებში იგულისხმება პროფესიული გრაფიკული პროგრამები (MS Office, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, ArchiCAD, AutoCAD და სხვა) და საჭიროებს წინასწარ შეთანხმებას.
*** მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია ინფორმაციის მოცულობაზე.
სერვის-პაკეტები მზადების პროცესშია

აპარატურული სერვისები

D კომპიუტერის დიაგნოსტიკა და დაზიანებული ნაწილის შეცვლა * 10 ლარი
K ფიზიკური გაუმართაობით გამოწვეული ხარვეზის აღმოფხვრა * 10 ლარი
H კომპიუტერული ნაწილის ადგილზე მიწოდება 5 ლარი
C კომპიუტერის გაწმენდა მტვრისგან * 10 ლარი
* აღნიშნული სერვისები მოქმედებს დესკტოპ კომპიუტერებზე. ლეპტოპებზე ანალოგიური მომსახურებით სარგებლობა ხორციელდება სერვის ცენტრში.

ქსელური სერვისები

N შიდა ქსელთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება 20 ლარი
F უკაბელო ინტერნეტის (Wi-Fi) მარშრუტიზატორის კონფიგურაცია * 15 ლარი
L კომპიუტერული ქსელის კაბელირება (RJ-45 ჯეკის დასმა) 5 ლარი
* MikroTik, Cisco და სხვა მაღალი კლასის მარშრუტიზატორების კონფიგურაციის ფასი დაითვლება ფუნციონალის სირთულიდან გამომდინარე.
გადმოწერეთ TeamViewer