თუ თქვენს ორგანიზაციაში გაქვთ კომპიუტერულ ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული პრობლემები და გსურთ მათი მოგვარება სწრაფად და ეფექტურად, ჩვენ გთავაზობთ ადგილზე გამოძახებით მომსახურებას – ჩვენი ტექნიკოსები მოვლენ თქვენს ოფისში და გადაჭრიან ნებისმიერ პრობლემას. ანგარიშსწორებას ახორციელებთ სერვის პაკეტების შესაბამისად.

როგორ მუშაობს ერთჯერადი სერვისები?

1. გვიკავშირდებით ტელეფონზე და აფორმებთ გამოძახებას

ჩვენი ოპერატორი გატყობინებთ რამდენ ხანში შეძლებს ტექნიკოსი ადგილზე მოსვლას

2. ტექნიკოსი მოდის თქვენს ოფისში და აგვარებს პრობლემას

მომსახურების ღირებულების კალკულაცია ხორციელდება სერვის-პაკეტების შესაბამისად

3. ახორციელებთ ანგარიშსწორებას ნაღდი ან უნაღდო ფორმით

კანონმდებლობით გათვალისწინებული ფორმით იღებთ საგადასახადო ანგარიშფაქტურას

თითოეული შესრულებული სამუშაოს უკან დგას კომპანიის ავტორიტეტი, ამიტომ ჩვენ არ ვაკლებთ ცდას, რომ ყოველ ჯერზე თქვენ მიიღოთ მაღალი ხარისხის მომსახურება, კომპეტენციების ის სტანდარტი, რომელსაც კომპანია ინარჩუნებს წლების განმავლობაში, მიუხედავად იმისა კომპანიის რომელი ტექნიკოსი გემსახურებათ.

0
ადგილზე ვიზიტის ღირებულება

სისტემური სერვისები

Wოპერაციული სისტემის და პროგრამების ძირითადი პაკეტის ინსტალაცია *20 ლარი
Gდამატებითი პროგრამების ინსტალაცია **5 ლარი
G’ცალკეული პროგრამების ან/და თამაშების ინსტალაცია10 ლარი
Vკომპიუტერის გაწმენდა ვირუსებისგან და ოპტიმიზაცია15 ლარი
Tპროგრამული გაუმართაობის აღმოფხვრა10 ლარი
Eელექტრონული ფოსტის კლიენტის კონფიგურაცია5 ლარი
Bინფორმაციის რეზერვირება გარე მატარებლებზე ***5 ლარი
Pპერიფერიული მოწყობილობის მიერთება (პრინტერი, სკანერი, სხვა)10 ლარი
* მომსახურების ღირებულება არ შეიცავს პროგრამული ლიცენზიების ფასს და მომხმარებელი ვალდებულია გააჩნდეს ლიცენზია ან შეიძინოს იგი.
** დამატებით პროგრამებში იგულისხმება პროფესიული გრაფიკული პროგრამები და საჭიროებს წინასწარ შეთანხმებას.
*** მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია ინფორმაციის მოცულობაზე.
iWოპერაციული სისტემის / პროგრამების ძირითადი პაკეტის ინსტალაცია *50 ლარი
iGდამატებითი პროგრამის ინსტალაცია **20 ლარი
iG’დამატებითი პროგრამების პაკეტის ინსტალაცია **60 ლარი
iEელექტრონული ფოსტის კლიენტის კონფიგურაცია15 ლარი
iBინფორმაციის რეზერვირება გარე მატარებლებზე ***30 ლარი
iPპერიფერიული მოწყობილობის მიერთება (პრინტერი, სკანერი, სხვა)40 ლარი
* მომსახურების ღირებულება არ შეიცავს პროგრამული ლიცენზიების ფასს და მომხმარებელი ვალდებულია გააჩნდეს ლიცენზია ან შეიძინოს იგი.
** დამატებით პროგრამებში იგულისხმება პროფესიული გრაფიკული პროგრამები (MS Office, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, ArchiCAD, AutoCAD და სხვა) და საჭიროებს წინასწარ შეთანხმებას.
*** მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია ინფორმაციის მოცულობაზე.
სერვის-პაკეტები მზადების პროცესშია

აპარატურული სერვისები

Dკომპიუტერის დიაგნოსტიკა და დაზიანებული ნაწილის შეცვლა *10 ლარი
Kფიზიკური გაუმართაობით გამოწვეული ხარვეზის აღმოფხვრა *10 ლარი
Hკომპიუტერული ნაწილის ადგილზე მიწოდება5 ლარი
Cკომპიუტერის გაწმენდა მტვრისგან *10 ლარი
* აღნიშნული სერვისები მოქმედებს დესკტოპ კომპიუტერებზე. ლეპტოპებზე ანალოგიური მომსახურებით სარგებლობა ხორციელდება სერვის ცენტრში.

ქსელური სერვისები

Nშიდა ქსელთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება20 ლარი
Fუკაბელო ინტერნეტის (Wi-Fi) მარშრუტიზატორის კონფიგურაცია *15 ლარი
Lკომპიუტერული ქსელის კაბელირება (RJ-45 ჯეკის დასმა)5 ლარი
* MikroTik, Cisco და სხვა მაღალი კლასის მარშრუტიზატორების კონფიგურაციის ფასი დაითვლება ფუნციონალის სირთულიდან გამომდინარე.