მომსახურება ღირებულება სერვისის დრო დაჩქარებული გარანტია
პერსონალური კომპიუტერის დიაგნოსტიკა 25.00 1-2 დღე 4 საათი
პერსონალური კომპიუტერის დაზიანებული ნაწილის შეცვლა 20.00 1 დღე 1 საათი
პერსონალური კომპიუტერის ფიზიკური გაუმართაობით ხარვეზის აღმოფხვრა 15.00 1 დღე 2 საათი
პერსონალური კომიუტერის გაწმენდა მტვრისგან, თერმო პასტის შეცვლა 30.00 1 დღე 1 საათი
პერსონალური კომიუტერის გაწმენდა მტვრისგან, თერმო პასტის შეცვლა, კაბელ მენეჯმენტი 60.00 1 დღე 3 საათი
ფასები მოცემულია ლარში
* რამდენიმე სერვისის გამოყენებისას, რომლის დროსაც ერთხელ არის საჭირო ლეპტოპის დაშლა, ყოველი შემდგომი სერვისის ღირებულება იქნება 50%
** დაჩქარებული მომსახურების შემთხვევაში სერვისის ღირებულებას ემატება 50%
მომსახურება ღირებულება სერვისის დრო დაჩქარებული გარანტია
პერსონალური კომპიუტერის დიაგნოსტიკა 30.00 1-2 დღე 4 საათი
პერსონალური კომპიუტერის დაზიანებული ნაწილის შეცვლა 30.00 1 დღე 1 საათი
პერსონალური კომპიუტერის ფიზიკური გაუმართაობით ხარვეზის აღმოფხვრა 20.00 1 დღე 2 საათი
პერსონალური კომიუტერის გაწმენდა მტვრისგან, თერმო პასტის შეცვლა 40.00 1 დღე 1 საათი
პერსონალური კომიუტერის გაწმენდა მტვრისგან, თერმო პასტის შეცვლა, კაბელ მენეჯმენტი 80.00 1 დღე 3 საათი
ფასები მოცემულია ლარში
* რამდენიმე სერვისის გამოყენებისას, რომლის დროსაც ერთხელ არის საჭირო ლეპტოპის დაშლა, ყოველი შემდგომი სერვისის ღირებულება იქნება 50%
** დაჩქარებული მომსახურების შემთხვევაში სერვისის ღირებულებას ემატება 50%