მომსახურება ღირებულება სერვისის დრო დაჩქარებული გარანტია
X-BOX, PlayStation დიაგნოსტიკა 30.00 1-2 დღე 6 საათი
X-BOX, PlayStation სისტემის ინსტალაცია 40.00 1 დღე 4 საათი
X-BOX, PlayStation გაწმენდა და თერმოპასტის წასმა 50.00 1 დღე 4 საათი
X-BOX, PlayStation კვების ბლოკის შეკეთება 100.00 1-2 დღე 6 საათი 1 თვე
X-BOX, PlayStation დაზიანებული ნაწილის შეცვლა 30.00 1-2 დღე 4 საათი
ფასები მოცემულია ლარში
* რამდენიმე სერვისის გამოყენებისას, რომლის დროსაც ერთხელ არის საჭირო ლეპტოპის დაშლა, ყოველი შემდგომი სერვისის ღირებულება იქნება 50%
** დაჩქარებული მომსახურების შემთხვევაში სერვისის ღირებულებას ემატება 50%
მომსახურება ღირებულება სერვისის დრო დაჩქარებული გარანტია
X-BOX, PlayStation დიაგნოსტიკა 40.00 1-2 დღე 6 საათი
X-BOX, PlayStation სისტემის ინსტალაცია 50.00 1 დღე 4 საათი
X-BOX, PlayStation გაწმენდა და თერმოპასტის წასმა 70.00 1 დღე 4 საათი
X-BOX, PlayStation კვების ბლოკის შეკეთება 150.00 1-2 დღე 6 საათი 1 თვე
X-BOX, PlayStation დაზიანებული ნაწილის შეცვლა 40.00 1-2 დღე 4 საათი
ფასები მოცემულია ლარში
* რამდენიმე სერვისის გამოყენებისას, რომლის დროსაც ერთხელ არის საჭირო ლეპტოპის დაშლა, ყოველი შემდგომი სერვისის ღირებულება იქნება 50%
** დაჩქარებული მომსახურების შემთხვევაში სერვისის ღირებულებას ემატება 50%