მომსახურება ღირებულება სერვისის დრო დაჩქარებული გარანტია
დიაგნოსტიკა 40.00 1-2 დღე 6 საათი
მტვრისგან გაწმენდა და თერმო პასტის წასმა * 80.00 1 დღე 4 საათი
ეკრანის გამოცვლა 80.00 1 დღე 4 საათი
მყარი დისკის გამოცვლა 50.00 1 დღე 4 საათი
კლავიატურის გამოცვლა 100.00 – 150.00 1 დღე 4 საათი
დამტენის შეკეთება 80.00 1 დღე 4 საათი 1 თვე
დამტენის ბუდის შეკეთება/შეცვლა 80.00 1 დღე 4 საათი 1 თვე
დედადაფის შეკეთება 200.00 – 500.00 1-2 დღე 6 საათი 1 თვე
ფასები მოცემულია ლარში
* რამდენიმე სერვისის გამოყენებისას, რომლის დროსაც ერთხელ არის საჭირო ლეპტოპის დაშლა, ყოველი შემდგომი სერვისის ღირებულება იქნება 50%
** დაჩქარებული მომსახურების შემთხვევაში სერვისის ღირებულებას ემატება 50%
მომსახურება ღირებულება სერვისის დრო დაჩქარებული გარანტია
დიაგნოსტიკა 50.00 1-2 დღე 6 საათი
მტვრისგან გაწმენდა და თერმო პასტის წასმა * 100.00 1 დღე 4 საათი
ეკრანის გამოცვლა 100.00 1 დღე 4 საათი
მყარი დისკის გამოცვლა 60.00 1 დღე 4 საათი
კლავიატურის გამოცვლა 150.00 – 200.00 1 დღე 4 საათი
დამტენის შეკეთება 100.00 1 დღე 4 საათი 1 თვე
დამტენის ბუდის შეკეთება/შეცვლა 100.00 1 დღე 4 საათი 1 თვე
დედადაფის შეკეთება 250.00 – 700.00 1-2 დღე 6 საათი 1 თვე
ფასები მოცემულია ლარში
* რამდენიმე სერვისის გამოყენებისას, რომლის დროსაც ერთხელ არის საჭირო ლეპტოპის დაშლა, ყოველი შემდგომი სერვისის ღირებულება იქნება 50%
** დაჩქარებული მომსახურების შემთხვევაში სერვისის ღირებულებას ემატება 50%