მომსახურება ღირებულება სერვისის დრო დაჩქარებული გარანტია
მონიტორზე დაზიანებული დეტალის შეცვლა/აღდგენა 30.00-40.00 1-2 დღე 6 საათი 1 თვე
მონიტორზე ლედების გამოცვლა (ემატება ლედის თანხა) 40.00 1-2 დღე 6 საათი 1 თვე
დაზიანებული დეტალის შეცვლა პროექტორზე 30.00-40.00 1-2 დღე 6 საათი 1 თვე
დაზიანებული დეტალის აღდგენა პროექტორზე * 50.00-100.00 1-2 დღე 6 საათი 1 თვე
ფასები მოცემულია ლარში
* რამდენიმე სერვისის გამოყენებისას, რომლის დროსაც ერთხელ არის საჭირო ლეპტოპის დაშლა, ყოველი შემდგომი სერვისის ღირებულება იქნება 50%
** დაჩქარებული მომსახურების შემთხვევაში სერვისის ღირებულებას ემატება 50%
მომსახურება ღირებულება სერვისის დრო დაჩქარებული გარანტია
მონიტორზე დაზიანებული დეტალის შეცვლა/აღდგენა 40.00-50.00 1-2 დღე 6 საათი 1 თვე
მონიტორზე ლედების გამოცვლა (ემატება ლედის თანხა) 50.00 1-2 დღე 6 საათი 1 თვე
დაზიანებული დეტალის შეცვლა პროექტორზე 40.00-50.00 1-2 დღე 6 საათი 1 თვე
დაზიანებული დეტალის აღდგენა პროექტორზე * 70.00-150.00 1-2 დღე 6 საათი 1 თვე
ფასები მოცემულია ლარში
* რამდენიმე სერვისის გამოყენებისას, რომლის დროსაც ერთხელ არის საჭირო ლეპტოპის დაშლა, ყოველი შემდგომი სერვისის ღირებულება იქნება 50%
** დაჩქარებული მომსახურების შემთხვევაში სერვისის ღირებულებას ემატება 50%