ჩვენ გთავაზობთ კომპიუტერულ სერვისებს ბინაზე გამოძახებით. სერვის ცენტრში მოსვლის ნაცვლად, თქვენ შეგიძლიათ თბილისის მასშტაბით ადგილზე გამოიძახოთ ჩვენი ტექნიკოსები თქვენთვის სასურველ დროს.

ადგილზე ვიზიტის ღირებულება

0
I – ცენტრალური თბილისი
0
II – არაცენტრალური თბილისი
0
III – გარე თბილისი

სისტემური სერვისები

H01ოპერაციული სისტემის და პროგრამების საბაზისო პაკეტის ინსტალაცია25 ლარი
H02დამატებითი პროგრამის ინსტალაცია5 ლარი
H03კომპიუტერის გაწმენდა ვირუსებისგან და ოპტიმიზაცია20 ლარი
H04პროგრამული გაუმართაობის აღმოფხვრა15 ლარი
H05პერიფერიული მოწყობილობის მიერთება (პრინტერი, სკანერი, სხვა)10 ლარი
H06ელექტრონული ფოსტის კლიენტის კონფიგურაცია5 ლარი
H07ინფორმაციის რეზერვირება გარე მატარებლებზე (30 წთ)5 ლარი
iW2ოპერაციული სისტემის / პროგრამების ძირითადი პაკეტის ინსტალაცია *30 ლარი
iG2დამატებითი პროგრამის ინსტალაცია **20 ლარი
iG2′დამატებითი პროგრამების პაკეტის ინსტალაცია **45 ლარი
iE2ელექტრონული ფოსტის კლიენტის კონფიგურაცია15 ლარი
iB2ინფორმაციის რეზერვირება გარე მატარებლებზე ***15 ლარი
iP2პერიფერიული მოწყობილობის მიერთება (პრინტერი, სკანერი, სხვა)20 ლარი
* მომსახურების ღირებულება არ შეიცავს პროგრამული ლიცენზიების ფასს და მომხმარებელი ვალდებულია გააჩნდეს ლიცენზია ან შეიძინოს იგი.
** დამატებით პროგრამებში იგულისხმება პროფესიული გრაფიკული პროგრამები (MS Office, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, ArchiCAD, AutoCAD და სხვა) და საჭიროებს წინასწარ შეთანხმებას.
*** მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია ინფორმაციის მოცულობაზე.
სერვის-პაკეტები მზადების პროცესშია

აპარატურული სერვისები

H10კომპიუტერის დიაგნოსტიკა და დაზიანებული ნაწილის შეცვლა20 ლარი
H11ფიზიკური გაუმართაობით გამოწვეული ხარვეზის აღმოფხვრა15 ლარი
H12კომპიუტერული ნაწილის ადგილზე მიწოდება5 ლარი
H13კომპიუტერის გაწმენდა მტვრისგან5 ლარი
შენიშვნა: აღნიშნული სერვისები მოქმედებს დესკტოპ კომპიუტერებზე. ლეპტოპებზე ანალოგიური მომსახურებით სარგებლობა ხორციელდება სერვის ცენტრში.

ქსელური სერვისები

H20შიდა ქსელთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება15 ლარი
H21უკაბელო ინტერნეტის (Wi-Fi) მარშრუტიზატორის კონფიგურაცია20 ლარი
H22მცირე ქსელის კაბელირება ან/და RJ-45 ჯეკის დასმა (წერტილი)10 ლარი