გადმოწერეთ TeamViewer

ერთჯერადი სერვისები ფიზიკური პირებისთვის

//ერთჯერადი სერვისები
ერთჯერადი სერვისები 2017-07-02T17:55:47+00:00

სისტემური სერვისები

W2 ოპერაციული სისტემის / პროგრამების ძირითადი პაკეტის ინსტალაცია * 20 ლარი
G2 დამატებითი პროგრამების ინსტალაცია ** 10 ლარი
G2 ცალკეული პროგრამების ან/და თამაშების ინსტალაცია 20 ლარი
V2 კომპიუტერის გაწმენდა ვირუსებისგან და ოპტიმიზაცია 20 ლარი
T2 პროგრამული გაუმართაობის აღმოფხვრა 15 ლარი
B2 ინფორმაციის რეზერვირება გარე მატარებლებზე *** 10 ლარი
P2 პერიფერიული მოწყობილობის მიერთება (პრინტერი, სკანერი, სხვა) 20 ლარი
* მომსახურების ღირებულება არ შეიცავს პროგრამული ლიცენზიების ფასს და მომხმარებელი ვალდებულია გააჩნდეს ლიცენზია ან შეიძინოს იგი.
** დამატებით პროგრამებში იგულისხმება პროფესიული გრაფიკული პროგრამები და საჭიროებს წინასწარ შეთანხმებას.
*** მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია ინფორმაციის მოცულობაზე.
სერვის-პაკეტები მზადების პროცესშია
სერვის-პაკეტები მზადების პროცესშია

აპარატურული სერვისები

D2 კომპიუტერის დიაგნოსტიკა და დაზიანებული ნაწილის შეცვლა * 20 ლარი
K2 ფიზიკური გაუმართაობით გამოწვეული ხარვეზის აღმოფხვრა * 15 ლარი
H2 კომპიუტერული ნაწილის ადგილზე მიწოდება 10 ლარი
C2 კომპიუტერის გაწმენდა მტვრისგან * 20 ლარი
* აღნიშნული სერვისები მოქმედებს დესკტოპ კომპიუტერებზე. ლეპტოპებზე ანალოგიური მომსახურებით სარგებლობა ხორციელდება სერვის ცენტრში.

ქსელური სერვისები

N2 ინტერნეტის და შიდა ქსელთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება 20 ლარი
F2 უკაბელო ინტერნეტის (Wi-Fi) მარშრუტიზატორის კონფიგურაცია 20 ლარი
L2 კომპიუტერული ქსელის კაბელირება (RJ-45 ჯეკის დასმა) * 15 ლარი
* მითითებულია წერტილის ფასი, საბოლოო ღირებულება დაითვლება სამუშაოს სირთულის მიხედვით.