ჩვენ გთავაზობთ კომპიუტერულ სერვისებს ბინაზე გამოძახებით. სერვის ცენტრში მოსვლის ნაცვლად, თქვენ შეგიძლიათ თბილისის მასშტაბით ადგილზე გამოიძახოთ ჩვენი ტექნიკოსები თქვენთვის სასურველ დროს.

0
ადგილზე ვიზიტის ღირებულება

სისტემური სერვისები

W2ოპერაციული სისტემის და პროგრამების ძირითადი პაკეტის ინსტალაცია *15 ლარი
G2დამატებითი პროგრამების ინსტალაცია **5 ლარი
G2′ცალკეული პროგრამების ან/და თამაშების ინსტალაცია10 ლარი
V2კომპიუტერის გაწმენდა ვირუსებისგან და ოპტიმიზაცია15 ლარი
T2პროგრამული გაუმართაობის აღმოფხვრა10 ლარი
E2ელექტრონული ფოსტის კლიენტის კონფიგურაცია5 ლარი
B2ინფორმაციის რეზერვირება გარე მატარებლებზე ***5 ლარი
P2პერიფერიული მოწყობილობის მიერთება (პრინტერი, სკანერი, სხვა)10 ლარი
* მომსახურების ღირებულება არ შეიცავს პროგრამული ლიცენზიების ფასს და მომხმარებელი ვალდებულია გააჩნდეს ლიცენზია ან შეიძინოს იგი.
** დამატებით პროგრამებში იგულისხმება პროფესიული გრაფიკული პროგრამები და საჭიროებს წინასწარ შეთანხმებას.
*** მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია ინფორმაციის მოცულობაზე.
iW2ოპერაციული სისტემის / პროგრამების ძირითადი პაკეტის ინსტალაცია *30 ლარი
iG2დამატებითი პროგრამის ინსტალაცია **20 ლარი
iG2′დამატებითი პროგრამების პაკეტის ინსტალაცია **45 ლარი
iE2ელექტრონული ფოსტის კლიენტის კონფიგურაცია15 ლარი
iB2ინფორმაციის რეზერვირება გარე მატარებლებზე ***15 ლარი
iP2პერიფერიული მოწყობილობის მიერთება (პრინტერი, სკანერი, სხვა)20 ლარი
* მომსახურების ღირებულება არ შეიცავს პროგრამული ლიცენზიების ფასს და მომხმარებელი ვალდებულია გააჩნდეს ლიცენზია ან შეიძინოს იგი.
** დამატებით პროგრამებში იგულისხმება პროფესიული გრაფიკული პროგრამები (MS Office, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, ArchiCAD, AutoCAD და სხვა) და საჭიროებს წინასწარ შეთანხმებას.
*** მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია ინფორმაციის მოცულობაზე.
სერვის-პაკეტები მზადების პროცესშია

აპარატურული სერვისები

D2კომპიუტერის დიაგნოსტიკა და დაზიანებული ნაწილის შეცვლა *10 ლარი
K2ფიზიკური გაუმართაობით გამოწვეული ხარვეზის აღმოფხვრა *10 ლარი
H2კომპიუტერული ნაწილის ადგილზე მიწოდება5 ლარი
C2კომპიუტერის გაწმენდა მტვრისგან *10 ლარი
* აღნიშნული სერვისები მოქმედებს დესკტოპ კომპიუტერებზე. ლეპტოპებზე ანალოგიური მომსახურებით სარგებლობა ხორციელდება სერვის ცენტრში.

ქსელური სერვისები

N2ინტერნეტის და შიდა ქსელთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება10 ლარი
F2უკაბელო ინტერნეტის (Wi-Fi) მარშრუტიზატორის კონფიგურაცია15 ლარი
L2კომპიუტერული ქსელის კაბელირება (RJ-45 ჯეკის დასმა) *5 ლარი
* მითითებულია წერტილის ფასი, საბოლოო ღირებულება დაითვლება სამუშაოს სირთულის მიხედვით.