მონიტორების შეკეთება

სერვის პაკეტი

სერვისის დრო
ღირებულება
გარანტია
მონიტორზე დაზიანებული დეტალის შეცვლა/აღდგენა
1-2 დღე
30-50 ₾
3 თვე
მონიტორზე ლედების გამოცვლა (ემატება ლედის თანხა)
1-2 დღე
40-80 ₾
3 თვე
მონიტორზე BIOS-ის რეინსტალაცია
1-2 დღე
70 ₾
დაზიანებული დეტალის შეცვლა პროექტორზე
1-2 დღე
30-40 ₾
3 თვე
დაზიანებული დეტალის აღდგენა პროექტორზე
1-2 დღე
50-100 ₾
3 თვე
ღირებულება მოცემულია ლარში

სერვის პაკეტი

სერვისის დრო
ღირებულება
გარანტია
მონიტორზე დაზიანებული დეტალის შეცვლა/აღდგენა
1-2 დღე
40-70 ₾
3 თვე
მონიტორზე ლედების გამოცვლა (ემატება ლედის თანხა)
1-2 დღე
50-100 ₾
3 თვე
მონიტორზე BIOS-ის რეინსტალაცია
1-2 დღე
80 ₾
დაზიანებული დეტალის შეცვლა პროექტორზე
1-2 დღე
40-50 ₾
3 თვე
დაზიანებული დეტალის აღდგენა პროექტორზე
1-2 დღე
70-150 ₾
3 თვე
ღირებულება მოცემულია ლარში და ემატება დღგ
დაჩქარებული მომსახურების შემთხვევაში სერვისის ღირებულებას ემატება 50%