სისტემური სერვისები

W3ოპერაციული სისტემის / პროგრამების ძირითადი პაკეტის ინსტალაცია *15 ლარი
G3დამატებითი პროგრამების ინსტალაცია **5 ლარი
G3′ცალკეული პროგრამების ან/და თამაშების ინსტალაცია10 ლარი
V3კომპიუტერის გაწმენდა ვირუსებისგან და ოპტიმიზაცია15 ლარი
T3პროგრამული გაუმართაობის აღმოფხვრა10 ლარი
S3BIOS-ის რეინსტალაცია50 ლარი
B3ინფორმაციის რეზერვირება გარე მატარებლებზე ***5 ლარი
* მომსახურების ღირებულება არ შეიცავს პროგრამული ლიცენზიების ფასს და მომხმარებელი ვალდებულია გააჩნდეს ლიცენზია ან შეიძინოს იგი.
** დამატებით პროგრამებში იგულისხმება პროფესიული გრაფიკული პროგრამები და საჭიროებს წინასწარ შეთანხმებას.
*** მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია ინფორმაციის მოცულობაზე.
სერვის-პაკეტები მზადების პროცესშია
სერვის-პაკეტები მზადების პროცესშია

აპარატურული სერვისები

D3კომპიუტერის დიაგნოსტიკა და დაზიანებული ნაწილის შეცვლა *10 ლარი
K3ფიზიკური გაუმართაობით გამოწვეული ხარვეზის აღმოფხვრა *10 ლარი
C3კომპიუტერის გაწმენდა მტვრისგან *10 ლარი
* აღნიშნული სერვისები მოქმედებს დესკტოპ კომპიუტერებზე. ნოუთბუქებზე მომსახურების ფასები იხილეთ შესაბამის განყოფილებაში.