პრინტერების შეკეთება

სერვის პაკეტი

სერვისის დრო
ღირებულება
გარანტია
პრინტერის დიაგნოსტიკა
2-3 დღე
30 ₾
პრინტერის შეკეთება
2-3 დღე
70-200 ₾
3 თვე
პრინტერის ნაწილის შეცვლა
2-3 დღე
50-70 ₾
ღირებულება მოცემულია ლარში

სერვის პაკეტი

სერვისის დრო
ღირებულება
გარანტია
პრინტერის დიაგნოსტიკა
2-3 დღე
40 ₾
პრინტერის შეკეთება
2-3 დღე
100-300 ₾
3 თვე
პრინტერის ნაწილის შეცვლა
2-3 დღე
60-80 ₾
ღირებულება მოცემულია ლარში
დაჩქარებული მომსახურების შემთხვევაში სერვისის ღირებულებას ემატება 50%