უწყვეტი კვების შეკეთება

სერვის პაკეტი

სერვისის დრო
ღირებულება
გარანტია
უწყვეტი კვების წყაროს (UPS) დიაგნოსტიკა
1-2 დღე
30-80 ₾
უწყვეტი კვების წყაროს (UPS) ელემენტის შეცვლა
1 დღე
30-50 ₾
უწყვეტი კვების წყაროს (UPS) შეკეთება
1-2 დღე
30-150 ₾
3 თვე
ღირებულება მოცემულია ლარში

სერვის პაკეტი

სერვისის დრო
ღირებულება
გარანტია
უწყვეტი კვების წყაროს (UPS) დიაგნოსტიკა
1-2 დღე
40-100 ₾
უწყვეტი კვების წყაროს (UPS) ელემენტის შეცვლა
1 დღე
40-60 ₾
უწყვეტი კვების წყაროს (UPS) შეკეთება
1-2 დღე
40-200 ₾
3 თვე
ღირებულება მოცემულია ლარში
დაჩქარებული მომსახურების შემთხვევაში სერვისის ღირებულებას ემატება 50%