გადმოწერეთ TeamViewer

ერთჯერადი სერვისები ფიზიკური პირებისთვის

მთავარი/სერვისები/სახლებში/ერთჯერადი სერვისები
ერთჯერადი სერვისები 2017-03-23T16:41:09+00:00

სისტემური სერვისები

W2 ოპერაციული სისტემის / პროგრამების ძირითადი პაკეტის ინსტალაცია * 25 ლარი
G2 დამატებითი პროგრამების ინსტალაცია ** 10 ლარი
V2 კომპიუტერის გაწმენდა ვირუსებისგან და ოპტიმიზაცია 25 ლარი
T2 პროგრამული გაუმართაობის აღმოფხვრა 20 ლარი
B2 ინფორმაციის რეზერვირება გარე მატარებლებზე *** 20 ლარი
R2 წაშლილი ინფორმაციის აღდგენა *** 50 ლარი
P2 პერიფერიული მოწყობილობის მიერთება (პრინტერი, სკანერი, სხვა) 20 ლარი
* მომსახურების ღირებულება არ შეიცავს პროგრამული ლიცენზიების ფასს და მომხმარებელი ვალდებულია გააჩნდეს ლიცენზია ან შეიძინოს იგი.
** დამატებით პროგრამებში იგულისხმება პროფესიული გრაფიკული პროგრამები და საჭიროებს წინასწარ შეთანხმებას.
*** მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია ინფორმაციის მოცულობაზე.
სერვის-პაკეტები მზადების პროცესშია
სერვის-პაკეტები მზადების პროცესშია

აპარატურული სერვისები

D2 კომპიუტერის დიაგნოსტიკა და დაზიანებული ნაწილის შეცვლა * 25 ლარი
K2 ფიზიკური გაუმართაობით გამოწვეული ხარვეზის აღმოფხვრა * 20 ლარი
H2 კომპიუტერული ნაწილის ადგილზე მიწოდება 10 ლარი
C2 კომპიუტერის გაწმენდა მტვრისგან (დესკტოპი) 20 ლარი
O2 კომპიუტერის გაწმენდა მტვრისგან (ლეპტოპი) 40 ლარი
* აღნიშნული სერვისები მოქმედებს დესკტოპ კომპიუტერებზე. ლეპტოპებზე ანალოგიური მომსახურებით სარგებლობა ხორციელდება შეთანხმებით.

ქსელური სერვისები

N2 ინტერნეტის და შიდა ქსელთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება 25 ლარი
F2 უკაბელო ინტერნეტის (Wi-Fi) მარშრუტიზატორის კონფიგურაცია 25 ლარი
L2 კომპიუტერული ქსელის კაბელირება (RJ-45 ჯეკის დასმა) * 20 ლარი
* მითითებულია წერტილის ფასი, საბოლოო ღირებულება დაითვლება სამუშაოს სირთულის მიხედვით.