მომსახურება ღირებულება სერვისის დრო დაჩქარებული გარანტია
UPS ის დიაგნოსტიკა 30.00-80.00 1-2 დღე 6 საათი
UPS ის ელემენტის შეცვლა 30.00-50.00 1 დღე 3 საათი
UPS ის შეკეთება 30.00-150.00 1-2 დღე 6 საათი 1 თვე
ფასები მოცემულია ლარში
* რამდენიმე სერვისის გამოყენებისას, რომლის დროსაც ერთხელ არის საჭირო ლეპტოპის დაშლა, ყოველი შემდგომი სერვისის ღირებულება იქნება 50%
** დაჩქარებული მომსახურების შემთხვევაში სერვისის ღირებულებას ემატება 50%
მომსახურება ღირებულება სერვისის დრო დაჩქარებული გარანტია
UPS ის დიაგნოსტიკა 40.00-100.00 1-2 დღე 6 საათი
UPS ის ელემენტის შეცვლა 40.00-60.00 1 დღე 3 საათი
UPS ის შეკეთება 40.00-200.00 1-2 დღე 6 საათი 1 თვე
ფასები მოცემულია ლარში
* რამდენიმე სერვისის გამოყენებისას, რომლის დროსაც ერთხელ არის საჭირო ლეპტოპის დაშლა, ყოველი შემდგომი სერვისის ღირებულება იქნება 50%
** დაჩქარებული მომსახურების შემთხვევაში სერვისის ღირებულებას ემატება 50%