კორპორაციული გაყიდვების მენეჯერი

ვაკანსია

კორპორაციული გაყიდვების მენეჯერი

ბოლო ვადა: 15 მაისი

სამუშაოს აღწერა

კორპორაციული გაყიდვების მენეჯერის მოვალეობაა: 

  • მოიძიოს პოტენციური მომხმარებლები, რომლებიც შესაძლოა დაინტერესებული იყვნენ კომპანიის მიერ შეთავაზებული სერვისებით. 
  • მოისმინოს მათი აიტი საჭიროებები და მიაწოდოს ინფორმაცია როგორ შეუძლია კომპანიას ამ ამოცანების გადაწყვეტა ჩვენი კომპანიის სერვისების საშუალებით. 
  • ტექნიკურ სამსახურთან კონსულტაციით, მოამზადოს მომხმარებლის საჭიროებებზე მორგებული შეთავაზება. 
  • მოლაპარაკების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში ორგანიზება გაუწიოს დაკონტრაქტების პროცესს და საქმე გადააბაროს შესაბამის ტექნიკურ სამსახურს. 
რას გთავაზობთ

მომავალ თანამშრომელს კომპანია სთავაზობს სასიამოვნო და მხარდამჭერ სამუშაო გარემოს, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება საქმიანობის სრულფასოვნად განხორციელებისთვის საჭირო ყველა ძირითადი საშუალებით. 

  • ოფისი: ქ. თბილისი, გიორგი სააკაძის მე-2 გასასვლელი, 1ა 
  • სამუშაო გრაფიკი: თავისუფალი 
  • ანაზღაურება: ბაზური (ხელფასი) და საბონუსე ანაზღაურება (შედეგების შესაბამისად). მოსალოდნელი ჯამური ანაზღაურების დიაპაზონი 2,000-5,000 ლარია 

შერჩეულ კანდიდატებთან ჩაინიშნება ონლაინ გასაუბრება.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag a file to this area to upload.